JADWAL UTS DAN UAS

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2018/2019

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

 

19 Juni 2019

RABU

13.45-14.45

Ilmu Alamiah Dasar

Drs. AGUS PURWADI,M.Si.

2

C

II

39

504

PAI

DINA MARDIANA, M.Pd.I

M. FERY FAUZI, M.Pd.I

19 Juni 2019

RABU

12.30-13.30

Ulum al-Hadits

I'ANATUT THOIFA, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

C

II

39

MT

PAI

I'ANATUT THOIFA, S.Pd.I.,M.P

M. FERY FAUZI, M.Pd.I

20 Juni 2019

KAMIS

10.15-11.15

Psikologi Perkembangan

Dra. ROMELAH, M.Ag

2

A

II

30

501

PAI

I'ANATUT TOIFAH, M.Pd.I

M. NOVI RIFA'I, M.A

20 Juni 2019

KAMIS

10.15-11.15

Psikologi Perkembangan

Dra. ROMELAH, M.Ag

2

A

II

16

507

PAI

Dra. ROMELAH, M.Ag

ANISATU THOYYIBAH, M.Hu

20 Juni 2019

KAMIS

10.15-11.15

Psikologi Perkembangan

Dra. ROMELAH, M.Ag

2

B

II

40

502

PAI

R. TANZIL FAWAIQ, M.H

ZULFIKAR YUSUF, M.Pd.I

20 Juni 2019

KAMIS

10.15-11.15

Psikologi Perkembangan

Dra. ROMELAH, M.Ag

2

C

II

39

504

PAI

DINA MARDIANA, M. Pd.I

FADILLAH M. MAHDI, M.Si

21 Juni 2019

JUM'AT

07.30-08.30

Ushul Fiqh

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

2

A

II

30

408

PAI

AHMADTITORUSYADI,M.Pd.

LAILATULMAULIDIYAH,M.Pd

21 Juni 2019

JUM'AT

07.30-08.30

Ushul Fiqh

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

2

AdanB

II

17+10

MT

PAI

M. FIRDAUS, M.Ed

M. NOVI RIFA'I, M.A

21 Juni 2019

JUM'AT

07.30-08.30

Ushul Fiqh

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

2

B

II

30

515

PAI

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

MUSLIKHATI, M.E

25 Juni 2019

SELASA

09.00-10.00

Filsafat Pendidikan Islam

Prof. Dr. TOBRONI, M.Si

2

A

II

30

501

PAI

M. Kamaludin, M.Si

Lailatul Maulidiyah, M.PdI

25 Juni 2019

SELASA

07.30-08.30

Sejarah Peradaban Islam

Drs.MNURULHUMAIDI,M.Ag

3

A

II

30

507

PAI

Drs.MNURULHUMAIDI,M.A

MURDIONO, S.S.M.Pd.I

25 Juni 2019

SELASA

09.00-10.00

Filsafat Pendidikan Islam

Prof. Dr. TOBRONI, M.Si

2

A

II

15

507

PAI

Arif Lukman Hakim, M.E

I'ANATUTTHOIFAH,S.Pd.I.,M

25 Juni 2019

SELASA

07.30-08.30

Sejarah Peradaban Islam

Drs.MNURULHUMAIDI,M.Ag

3

A, B, C

II

16+10+9

515

PAI

M. Kamaludin, M.Si

Lailatul Maulidiyah, M.PdI

25 Juni 2019

SELASA

09.00-10.00

Filsafat Pendidikan Islam

Prof. Dr. TOBRONI, M.Si

2

B

II

40

502

PAI

M. Fery Fauzi, M.PdI

Fadillah M. Mahdi, M.Si

25 Juni 2019

SELASA

07.30-08.30

Sejarah Peradaban Islam

Drs.MNURULHUMAIDI,M.Ag

3

B

II

30

508

PAI

M. Fery Fauzi, M.PdI

MOCHAMMAD FIRDAUS, S.P

25 Juni 2019

SELASA

07.30-08.30

Sejarah Peradaban Islam

Drs.MNURULHUMAIDI,M.Ag

3

C

II

30

408

PAI

M. Yusuf, M.PdI

MUSLIKHATI, SE., ME

25 Juni 2019

SELASA

14.30-15.30

Ushul Fiqh

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

C

II

39

501

PAI

Azhar Muttaqin, M.Ag

Idaul Hasanah, M.HI

25 Juni 2019

SELASA

09.00-10.00

Filsafat Pendidikan Islam

Prof. Dr. TOBRONI, M.Si

2

C

II

39

504

PAI

Prof. Dr. TOBRONI, M.Si

Idaul Hasanah, M.HI

26 Juni 2019

RABU

07.30-08.30

Ulum al-Quran

Drs. HADI NUR TAUFIQ, M.Ag

2

A

II

30

501

PAI

Murdiono, M.PdI

ZulfikarYusuf,S.Pd.I.,M.Pd.I

26 Juni 2019

RABU

07.30-08.30

Ulum al-Quran

Drs. HADI NUR TAUFIQ, M.Ag

2

A

II

21

507

PAI

Suherman, M.PdI

Fadilah M. Mahdi, M.Si

26 Juni 2019

RABU

07.30-08.30

Ulum al-Quran

Drs. HADI NUR TAUFIQ, M.Ag

2

B

II

41

502

PAI

Drs.HADINURTAUFIQ,M.Ag

Dina Mardiana, M.PdI

26 Juni 2019

RABU

07.30-08.30

Ulum al-Quran

LUCIANA ANGGRAENI,S.Sy.,M.H

2

C

II

39

504

PAI

LUCIANA ANGGRAENI, S.Sy.,

MUHAMMADARIFZUHRI,LC.

19 Juni 2019

RABU

07.30-Selesai

Analisis Materi PAI: Aqidah-Akhlaq

SUHERMAN, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

A

IV

32

Semu

PAI

UJIAN LISAN

UJIAN LISAN

20 Juni 2019

KAMIS

14.15-15.15

Met. Pen. Pendidikan: Kuantitatif

Drs. AGUS PURWADI,M.Si.

2

A

IV

31

501

PAI

Drs. AGUS PURWADI,M.Si.

LAILATUL MAULUDIYAH, S.S.,

20 Juni 2019

KAMIS

11.30-12.30

Fiqh II

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.I.,M.

2

A

IV

31

501

PAI

LUCIANA ANGGRAENI, M.H

LAILATUL MAULUDIYAH, S.S.,

20 Juni 2019

KAMIS

11.30-12.30

Fiqh II

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.I.,M.

2

B

IV

31

502

PAI

MUSLIKHATI, M.E

Dr. RAHMAD HAKIM, M.M.A

20 Juni 2019

KAMIS

14.15-15.15

Met. Pen. Pendidikan: Kuantitatif

Drs. AGUS PURWADI,M.Si.

2

B

IV

38

502

PAI

Fahrudin Mukhlis, M.A

AZHAR MUTTAQIN, M.Ag

 

 

20 Juni 2019

KAMIS

07.30-Selesai

Analisis Materi PAI: Aqidah-Akhlaq

SUHERMAN, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

B

IV

33

SEMU

PAI

UJIAN LISAN

UJIAN LISAN

20 Juni 2019

KAMIS

11.30-12.30

Fiqh II

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.I.,M.

2

C

IV

39

504

PAI

I'ANATUT TOIFAH, M.Pd.I

M. ARIF, ZUHRI, M.HI

20 Juni 2019

KAMIS

14.15-15.15

Met. Pen. Pendidikan: Kuantitatif

Drs. AGUS PURWADI,M.Si.

2

C

IV

35

504

PAI

IDAUL HASANAH, M.HI

UMI LATIFAH, S.Pd

20 Juni 2019

KAMIS

11.30-12.30

Fiqh II

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.I.,M.

2

D

IV

29

MT

PAI

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.I.,

MOH. FERY FAUZI, S.Pd.,M.Pd

20 Juni 2019

KAMIS

14.15-15.15

Met. Pen. Pendidikan: Kuantitatif

Drs. AGUS PURWADI,M.Si.

2

D

IV

29

MT

PAI

Dr. RAHMAD HAKIM, M.M.A

MOH. FERY FAUZI, S.Pd.,M.Pd

20 Juni 2019

KAMIS

13.00-14.00

Ilmu Pendidikan Islam

Dr. UMIARSO, S.Pd.I, M.Pd.I.

2

D

IV

29

MT

PAI

Dr.UMIARSO,S.Pd.I,M.Pd.I.

MOHAMMAD KAMALUDIN, S

21 Juni 2019

JUM'AT

10.00-11.00

Analisis Materi PAI: SKI

MOHAMMADKAMALUDIN,S.Pd

2

A

IV

27

501

PAI

MOHAMMAD KAMALUDIN, S.

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

21 Juni 2019

JUM'AT

08.45-09.45

Ilmu Pendidikan Islam

Dr. KHOZIN, M.Si

2

A

IV

30

501

PAI

MUSLIKHATI, M.E

M. NOVI RIFA'I, M.A

21 Juni 2019

JUM'AT

13.00-14.00

Tafsir Tarbawi II

Drs. HADI NUR TAUFIQ, M.Ag

2

A

IV

31

504

PAI

M. FERY FAUZI, M.Pd.I

IMAMUL HAKIM, M. Sh

21 Juni 2019

JUM'AT

08.45-09.45

Ilmu Pendidikan Islam

Dr. KHOZIN, M.Si

2

B

IV

31

408

PAI

Dr. KHOZIN, M.Si

M. FIRDAUS, M.Ed

21 Juni 2019

JUM'AT

13.00-14.00

Tafsir Tarbawi II

Drs. HADI NUR TAUFIQ, M.Ag

2

B

IV

35

507

PAI

M. ARIF ZUHRI, M.HI

 

21 Juni 2019

JUM'AT

10.00-11.00

Analisis Materi PAI: SKI

MOHAMMADKAMALUDIN,S.Pd

2

B

IV

30

507

PAI

LAILATUL MAULIDIYAH, M.Pd.

M. FIRDAUS, M.Ed

21 Juni 2019

JUM'AT

10.00-11.00

Analisis Materi PAI: SKI

MOHAMMADKAMALUDIN,S.Pd

2

B

IV

19

508

PAI

Dr.UMIARSO,S.Pd.I,M.Pd.I.

AZHAR MUTTAQIN, S.Ag., M.

21 Juni 2019

JUM'AT

10.00-11.00

Analisis Materi PAI: SKI

MOHAMMADKAMALUDIN,S.Pd

2

C

IV

29

408

PAI

AHMADTITORUSYADI,M.Pd.

ARIF LUKMAN HAKIM, M.E

21 Juni 2019

JUM'AT

13.00-14.00

Tafsir Tarbawi II

Drs. HADI NUR TAUFIQ, M.Ag

2

C

IV

36

508

PAI

Drs.HADINURTAUFIQ,M.Ag

ARIF LUKMAN HAKIM, M.E

21 Juni 2019

JUM'AT

08.45-09.45

Ilmu Pendidikan Islam

Dr. UMIARSO, S.Pd.I, M.Pd.I.

2

C

IV

34

515

PAI

Dr.UMIARSO,S.Pd.I,M.Pd.I.

SUHERMAN, M.Pd.I

21 Juni 2019

JUM'AT

14.15-15.15

Productive Skills of ESP

MOH.FERYFAUZI,S.Pd.,M.Pd.I

2

D

IV

29

408

PAI

MOH. FERY FAUZI, S.Pd.,M.Pd

IMAMUL HAKIM, M. Sh

21 Juni 2019

JUM'AT

13.00-14.00

Tafsir Tarbawi II

Zulfikar Yusuf, S.Pd.I., M.Pd.I

2

D

IV

29

408

PAI

ZulfikarYusuf,S.Pd.I.,M.Pd.I

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.P

21 Juni 2019

JUM'AT

15.30-16.30

Hadits Tarbawi II

I'ANATUT THOIFA, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

D

IV

29

408

PAI

I'ANATUT THOIFA, S.Pd.I.,M.P

M. NOVI RIFA'I, M.A

22 Juni 2019

SABTU

08.45-09.45

Reading

TIM LC PAI

2

A

IV

37

502

PAI

FADILLAH M MAHDI, M.Si

MURDIONO, S.S.M.Pd.I

22 Juni 2019

SABTU

11.15-12.15

Hadits Tarbawi II

Drs. FATHOR RAHIM, M.Ag

2

A

IV

11

515

PAI

Dr. UMIARSO, M.Pd.I

JAMAL, M.Sy

22 Juni 2019

SABTU

11.15-12.15

Hadits Tarbawi II

Drs. FATHOR RAHIM, M.Ag

2

B

IV

34

408

PAI

Drs. FATHOR RAHIM, M.Ag

ANISATU THOYYIBAH, M.Hu

22 Juni 2019

SABTU

08.45-09.45

Reading

TIM LC PAI

2

B

IV

37

504

PAI

LUCIANA ANGGRAENI, M.H

M. KAMALUDIN, M.Si

22 Juni 2019

SABTU

08.45-09.45

Reading

TIM LC PAI

2

C

IV

32

507

PAI

ANISATU THOYYIBAH, M.Hum

M. YUSUF, M.Pd.I

22 Juni 2019

SABTU

11.15-12.15

Hadits Tarbawi II

Drs. FATHOR RAHIM, M.Ag

2

C

IV

21

515

PAI

IDAUL HASANAH, M.HI

SUHERMAN, S.Pd.I.,M.Pd.I

22 Juni 2019

SABTU

11.15-12.15

Hadits Tarbawi II

Drs. FATHOR RAHIM, M.Ag

2

C

IV

35

MT

PAI

LUCIANA ANGGRAENI, M.H

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

22 Juni 2019

SABTU

09.00-Selesai

Analisis Materi PAI: Aqidah-Akhlaq

SUHERMAN, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

C

IV

37

SEMU

PAI

UJIAN LISAN

UJIAN LISAN

 

 

22 Juni 2019

SABTU

11.15-12.15

Teori Belajar dan Pembelajaran

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

D

IV

29

508

PAI

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.P

M. FRIDAUS, M.Ed

22 Juni 2019

SABTU

14.15-15.15

Manajemen Pendidikan Islam

Drs. SUNARTO, M.Ag.

2

D

IV

29

508

PAI

Drs. SUNARTO, M.Ag.

IDAUL HASANAH, M.HI

22 Juni 2019

SABTU

13.00-14.15

Analisis Materi PAI

MOHAMMADKAMALUDIN,S.Pd

3

D

IV

29

508

PAI

MOHAMMAD KAMALUDIN, S.

Fahrudin Mukhlis, M.A

25 Juni 2019

SELASA

14.30-15.30

Analisis Materi PAI: Fiqh

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

AdanB

IV

18+18

507

PAI

Zulfikar Yusuf, M.PdI

M Arif Zuhri, M.HI

25 Juni 2019

SELASA

14.30-15.30

Analisis Materi PAI: Fiqh

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

B

IV

30

408

PAI

Imamul Hakim, M.sh

Jamal, M.Sy

25 Juni 2019

SELASA

14.30-15.30

Analisis Materi PAI: Fiqh

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

C

IV

36

408

PAI

M. Fery Fauzi, M.PdI

Ahmad Tito Rusyadi, M.PdI

26 Juni 2019

RABU

07.30-08.30

Teori Belajar dan Pembelajaran

NURAFIFAHKHURINM.,S.Pd.I.,

2

A

IV

31

508

PAI

NURAFIFAHKHURINM.,S.Pd

Anisatu Thoyyibah, M.Hum

26 Juni 2019

RABU

08.45-09.45

Analisis Materi PAI: Quran Hadist

Zulfikar Yusuf, S.Pd.I., M.Pd.I

2

A

IV

35

508

PAI

ZulfikarYusuf,S.Pd.I.,M.Pd.I

Anisatu Thoyyibah, M.Hum

26 Juni 2019

RABU

07.30-08.30

Teori Belajar dan Pembelajaran

NURAFIFAHKHURINM.,S.Pd.I.,

2

B

IV

29

408

PAI

Moch. Novi Rifai, M.A

Arif Lukman Hakim, M.E

26 Juni 2019

RABU

08.45-09.45

Analisis Materi PAI: Quran Hadist

Zulfikar Yusuf, S.Pd.I., M.Pd.I

2

B

IV

32

408

PAI

Dr. Umiarso, M.PdI

R.TANZILFAWAIQSAYYAF,S.

26 Juni 2019

RABU

07.30-08.30

Teori Belajar dan Pembelajaran

NURAFIFAHKHURINM.,S.Pd.I.,

2

C

IV

35

515

PAI

Dr. Umiarso, M.PdI

R.TANZILFAWAIQSAYYAF,S.

26 Juni 2019

RABU

08.45-09.45

Analisis Materi PAI: Quran Hadist

Zulfikar Yusuf, S.Pd.I., M.Pd.I

2

C

IV

33

515

PAI

Achmad Tito Rusady, S. Pd.,

Moch. Novi Rifai, M.A

19 Juni 2019

RABU

12.30-13.30

Masail al-Fiqhiyyah

MUHAMMADARIFZUHRI,LC.,M

2

A

VI

27

501

PAI

MUSLIKHATI, M.E

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

19 Juni 2019

RABU

12.30-13.30

Masail al-Fiqhiyyah

MUHAMMADARIFZUHRI,LC.,M

2

A

VI

30

504

PAI

MUHAMMADARIFZUHRI,LC.

AHMAD FATONI, LC., M.Ag.

19 Juni 2019

RABU

12.30-13.30

Masail al-Fiqhiyyah

MUHAMMADARIFZUHRI,LC.,M

2

B

VI

41

502

PAI

LAILATUL MAULIDIYAH, M.Pd.

IDAULHASANAH,S.Ag.,M.H.I

20 Juni 2019

KAMIS

10.15-11.15

Manajemen Pendidikan Islam

Drs. SUNARTO, M.Ag.

2

A

VI

30

408

PAI

Drs. SUNARTO, M.Ag.

Dr. UMIARSO, M.Pd.I

20 Juni 2019

KAMIS

10.15-11.15

Manajemen Pendidikan Islam

Drs. SUNARTO, M.Ag.

2

AdanB

VI

15+8

MT

PAI

SUHERMAN, M.Pd.I

ARIF LUKMAN HAKIM, M.E

20 Juni 2019

KAMIS

10.15-11.15

Manajemen Pendidikan Islam

Drs. SUNARTO, M.Ag.

2

B

VI

30

515

PAI

MUSLIKHATI, M.E

AHMADTITORUSYADI,M.Pd.

21 Juni 2019

JUM'AT

10.00-11.00

Pendidikan Agama Islam Luar Sekolah

Drs. FARIDI, M.Si

2

A

VI

33

502

PAI

Drs. FARIDI, M.Si

ZULFIKAR YUSUF, M.Pd.I

21 Juni 2019

JUM'AT

14.15-15.15

Qira'ah al-Kutub al-Tarbawiyah II

Dr. ABDUL HARIS, M.A

2

A

VI

33

504

PAI

M. ARIF ZUHRI, M.HI

M. YUSUF, M.Pd.I

21 Juni 2019

JUM'AT

08.45-09.45

Bimbingan dan Konseling Keagamaan

NURAFIFAHKHURINM.,S.Pd.I.,

2

A

VI

30

507

PAI

LAILATUL MAULIDIYAH, M.Pd.

AHMADTITORUSYADI,M.Pd.

21 Juni 2019

JUM'AT

08.45-09.45

Bimbingan dan Konseling Keagamaan

NURAFIFAHKHURINM.,S.Pd.I.,

2

A

VI

13

508

PAI

NURAFIFAHKHURINM.,S.Pd

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

21 Juni 2019

JUM'AT

14.15-15.15

Qira'ah al-Kutub al-Tarbawiyah II

Dr. ABDUL HARIS, M.A

2

B

VI

48

502

PAI

Dr. ABDUL HARIS, M.A

IDAUL HASANAH, M.HI

21 Juni 2019

JUM'AT

10.00-11.00

Pendidikan Agama Islam Luar Sekolah

Drs. FARIDI, M.Si

2

B

VI

43

504

PAI

Dr.RAHMADHAKIM,M.MA

FADILLAH M. MAHDI, M.Si

21 Juni 2019

JUM'AT

08.45-09.45

Bimbingan dan Konseling Keagamaan

NURAFIFAHKHURINM.,S.Pd.I.,

2

B

VI

35

MT

PAI

ANISATU THOYYIBAH, S.Hum.

MOHAMMAD KAMALUDIN, S

22 Juni 2019

SABTU

14.00-15.00

Seminar Proposal (Kuan)

Drs. AGUS PURWADI,M.Si.

1

A

VI

36

408

PAI

Drs. AGUS PURWADI,M.Si.

IMROATUS SHOLIKHAH, M.HI

22 Juni 2019

SABTU

14.00-15.00

Seminar Proposal (Kual)

Dr. UMIARSO, S.Pd.I, M.Pd.I.

1

B

VI

44

507

PAI

Dr. UMIARSO, M.Pd.I

RAUDHAH TRISNA WARDANI,

 

 

25 Juni 2019

SELASA

10.15-11.30

Ketrampilan Dasar Mengajar

I'ANATUT THOIFA, S.Pd.I.,M.Pd.I

3

A

VI

45

502

PAI

I'ANATUT THOIFA, S.Pd.I.,M.P

Lailatul Maulidiyah, M.PdI

25 Juni 2019

SELASA

12.30-14.15

Media Pembelajaran PAI

SULISWANTO, S.Pd.I,M.Pd.

3

A

VI

44

502

PAI

Arif Lukman Hakim, M.E

Ahmad Tito Rusyadi, M.PdI

25 Juni 2019

SELASA

12.30-14.15

Media Pembelajaran PAI

SULISWANTO, S.Pd.I,M.Pd.

3

B

VI

37

504

PAI

SULISWANTO, S.Pd.I,M.Pd.

Ahmad Fatoni, M.Ag

25 Juni 2019

SELASA

10.15-11.30

Ketrampilan Dasar Mengajar

I'ANATUT THOIFA, S.Pd.I.,M.Pd.I

3

B

VI

37

504

PAI

Murdiono, M.PdI

Ahmad Tito Rusyadi, M.PdI

26 Juni 2019

RABU

13.00-14.15

Metodologi Studi Islam

Prof.Dr.SYAMSULARIFIN,M.Si

3

A

VI

47

502

PAI

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

Dr. Rahmad Hakim, M.MA

26 Juni 2019

RABU

10.00-11.00

Kepemimpinan Pendidikan Islam

Dr. UMIARSO, S.Pd.I, M.Pd.I.

2

A

VI

30

508

PAI

Dr.UMIARSO,S.Pd.I,M.Pd.I.

Anisatu Thoyyibah, M.Hum

26 Juni 2019

RABU

10.00-11.00

Kepemimpinan Pendidikan Islam

Dr. UMIARSO, S.Pd.I, M.Pd.I

2

AdanB

VI

27

515

PAI

Suherman, M.PdI

 

26 Juni 2019

RABU

10.00-11.00

Kepemimpinan Pendidikan Islam

Dr. UMIARSO, S.Pd.I, M.Pd.I.

2

B

VI

30

408

PAI

ArifluqmanHakim,S.E.I.,M.E

Moch. Novi Rifai, M.A

26 Juni 2019

RABU

13.00-14.15

Metodologi Studi Islam

Prof.Dr.SYAMSULARIFIN,M.Si

3

B

VI

42

504

PAI

Prof.Dr.SYAMSULARIFIN,M.

M. Yusuf, M.PdI

     Tanggal            

    HARI

JAM

MATA KULIAH

DOSEN

   SKS

KELAS

   SMT

Jlm MHS

RUANG

PRODI

Pengawas I

Pengawas II

19 Juni 2019

RABU

13.45-14.45

Fiqh Muamalah

AHMAD FATONI, LC., M.Ag.

2

A

II

31

508

PBA

AHMAD FATONI, LC., M.Ag.

MUHAMMADARIFZUHRI,LC.

19 Juni 2019

RABU

13.45-14.45

Fiqh Muamalah

AHMAD FATONI, LC., M.Ag.

2

B

II

30

408

PBA

MUSLIKHATI, M.E

LAILATULMAULIDIYAH,M.Pd

20 Juni 2019

KAMIS

13.00-14.00

Kitabah II

LAILATUL MAULUDIYAH, S.S.,M.

2

A

II

31

501

PBA

AZHAR MUTTAQIN, M.Ag

M. ARIF, ZUHRI, M.HI

20 Juni 2019

KAMIS

14.15-15.15

Ilmu Sosial Budaya Dasar

NAFIK MUTHOHIRIN, S.Pd.I.,M.A

2

A

II

31

508

PBA

NAFIK MUTHOHIRIN, S.Pd.I.,

MUHAMMAD YUSUF, S.Pd.I.,

20 Juni 2019

KAMIS

11.30-12.30

Kemuhammadiyahan

MOHAMMADKAMALUDIN,S.Pd

2

A

II

31

508

PBA

MOHAMMAD KAMALUDIN, S.

AGUS SUPRIADI, LC.,M.H.I.

20 Juni 2019

KAMIS

11.30-12.30

Kemuhammadiyahan

MOHAMMADKAMALUDIN,S.Pd

2

B

II

30

507

PBA

IMAMUL HAKIM, M.Sh

M. NOVI RIFA'I, M.A

20 Juni 2019

KAMIS

13.00-14.00

Kitabah II

LAILATUL MAULUDIYAH, S.S.,M.

2

B

II

30

507

PBA

LAILATUL MAULUDIYAH, S.S.,

Dr. RAHMAD HAKIM, M.M.A

20 Juni 2019

KAMIS

14.15-15.15

Ilmu Sosial Budaya Dasar

NAFIK MUTHOHIRIN, S.Pd.I.,M.A

2

B

II

30

507

PBA

FADILLAH M. MAHDI, M.Si

MOHAMMAD KAMALUDIN, S

21 Juni 2019

JUM'AT

14.15-15.15

Psikologi Perkembangan

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

A

II

30

515

PBA

ARIF LUKMAN HAKIM, M.E

UMI LATIFAH, S.Pd

21 Juni 2019

JUM'AT

13.00-14.00

Metodologi Studi Islam

MURDIONO, S.S.M.Pd.I

2

A

II

31

515

PBA

IDAUL HASANAH, M.HI

JAMAL, S.HI., M.Sy.

21 Juni 2019

JUM'AT

10.00-11.00

Kalam II

ANISATU THOYYIBAH, S.Hum.,M

2

A

II

31

515

PBA

MUSLIKHATI, M.E

SUHERMAN, M.Pd.I

21 Juni 2019

JUM'AT

14.15-15.15

Psikologi Perkembangan

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.Pd.I

2

B

II

32

MT

PBA

DINA MARDIANA, S.Pd.I.,M.P

RAUDHAH TRISNA WARDANI,

21 Juni 2019

JUM'AT

10.00-11.00

Kalam II

ANISATU THOYYIBAH, S.Hum.,M

2

B

II

30

MT

PBA

ANISATU THOYYIBAH, S.Hum.

M. NOVI RIFA'I, M.A

21 Juni 2019

JUM'AT

13.00-14.00

Metodologi Studi Islam

MURDIONO, S.S.M.Pd.I

2

B

II

30

MT

PBA

MURDIONO, S.S.M.Pd.I

I'ANATUT THOIFA, S.Pd.I.,M.P

22 Juni 2019

SABTU

10.00-11.00

Istima' II

AchmadTitoRusady,S.Pd.,M.

2

A

II

35

515

PBA

MUHAMMADARIFZUHRI,LC.

SUHERMAN, S.Pd.I.,M.Pd.I

22 Juni 2019

SABTU

10.00-11.00

Istima' II

AchmadTitoRusady,S.Pd.,M.

2

B

II

30

MT

PBA

Achmad Tito Rusady, S. Pd.,

MOCHAMADNOVIRIFA'I,SHI

26 Juni 2019

RABU

11.15-12.15

Qira'ah II

MOCHAMMAD FIRDAUS, S.Pd.,

2

A

II

31

508

PBA

MOCHAMMAD FIRDAUS, S.Pd

M. Kamaludin, M.Si

Shared: