Organisasi Mahasiswa

STRUKTUR  HIMPUNAN MAHASISWA 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PERIODE 2018-2019

Ketua Umum                     : Afifa Robbiatul Adawiyah

Sekretaris I                        : Daniar Chandra Anggraini

Sekretaris II                       : ‘Aisyah Khoirunni’mah Al Mufarriju

BendaharaI                        : Mar’atus Sholikhah

BendaharaII                       : Siti Ayu Septiarini

DIVISI ZIADATUT DAKWAH

Ketua Divisi                     : Anisa Hudiya Turfa

Sekretaris Divisi              : Tika Sandra H. S.                               

Anggota                            :Aprin Al Pajar

                                            Khalilah Tullah Nabiah

                                            Abdul Ro’uf Nurdin

                                            Syarifudin

                                            Luluk Muhayanah

                                            Didis Pauji Rahmat

                                            Sigit Wahyu Tri Utomo

                                            Nazmatullail Azis Sengaji

                                            Afifatin Mawaddah

                                            Sabilla Rizki A.

                                            Satria Kesuma Wardhana

 

DIVISI  EVENT ORGANIZER

Ketua Bidang                 : Ummu Maghfirotum Mufidah

Sekretaris Bidang           : Anis Dwitri Abdullah

Anggota                           : Saiful Fahroni

  Anwar Yunus al Fikri

  Ashory Yuti

  Harum Purnawan Putra

  Brian Lukman Nusa Wibawa

  Achmad Fawwaz

  Maftuh Ikhsan Nanda Kurniawan

  M. Syahid Anwar H.

  Joni Sajati Anugrah Pratama

  Najla Nabila

  Jilan Salma Hakimah

  Fauziyah Putri Afiani

  Suchita Martin Hayati

Shared: